به گزارشافکارنیوز،محمدنبی حبیبی با اشاره به توافق ایران و انگلیس مبنی بر فعالیت کاردار غیرمقیم برای تنظیم روابط میان دو کشور، گفت: این اولین‌باری نیست که انگلیسی‌ها رفتار نامناسبی در پیش می‌گیرند و بعد خودشان پشیمان می‌شوند و مجددا به سمت کشور ما باز می‌گردند.

وی با تاکید بر اینکه "ایران باید در چنین شرایطی مراقب منافع ملی خود باشد"، تصریح کرد: هر ارتباطی که به منافع ملی کشور ضربه وارد نکند، منعی ندارد اما در غیر اینصورت مجاز نیست و طبیعتاً نمیتوانیم توقع داشته باشیم همه کشورها همه منافع را بصورت صددرصد قبول داشته باشند؛ بنابراین بنای کشور باید بر ارتباط با کشورهای دیگر باشد، مگر درباره استثناءها.