به گزارشافکارنیوز،خوله مطر، سخنگوی نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت که اخضر الابراهیمی در راستای فراهم کردن مقدمات کنفرانس ژنو ۲ که قرار است نوامبر برگزار شود، به مصر، سوریه و ایران سفر خواهد کرد.

بنابر گزارش روزنامهی الوطن، به گفته مطر، ابراهیمی به عنوان یک دیپلمات الجزایری و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز شنبه به قاهره سفر میکند و قرار است طی این سفر با نبیل فهمی، وزیر امور خارجه و نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب دیدار و گفتوگو کند و بعد از آن نیز به دمشق و تهران سفر خواهد کرد.