به گزارشافکارنیوز،محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در احکام جداگانه‌ای، عبدالخلیل معظم‌زاده، سیدمحمود افصح حسینی و علیرضا مهرانپور را به عنوان " اعضای هیئت ترک تشریفات مناقصه و مزایده نهاد ریاست‌جمهوری " منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای عبدالخلیل معظم‌زاده، سیدمحمود افصح حسینی و علیرضا مهرانپور

به استناد مواد(۲۷ و ۲۸) قانون برگزاری مناقصات و نظر به دانش، تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان " عضو هیئت ترک تشریفات مناقصه و مزایده نهاد ریاست جمهوری " منصوب می‌شوید.

امید است با عنایات الهی و مساعدت همکاران نهاد و دستگاههای ذیربط، در انجام وظایف قانونی و حسن جریان امور، با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.