به گزارشافکارنیوز،محمد مهدی‌نژاد نوری معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم به عنوان مشاور علمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب شد.

مهدینژاد نوری حدود یک ماه قبل بنا به نظر سرپرست وزارت علوم از سمت معاون علمی و پژوهشی وزارت علوم برکنار شد.