تابلو ضد اسلامی نصب شده توسط گروهی از صهیونیست ها در مترو نیویورک


پوستر طراحی شده ضد ایرانی با موضوع اعدام و سنگسار در ایرانتابلو ضد ایرانی با محوریت تخریب رئیس جمهور وقت ایران


تابلو ضد ایرانی نصب شده در یکی از معابر عمومی شهر نیویورک
پوستر ضد ایرانی با موضوع ترغیب جامعه آمریکا برای حمله به ایران