به گزارش افکارنیوز، هیئت دولت در جلسه امروز با پیشنهاد وزیر کشور سه استاندار دیگر را انتخاب کرد.

بنابر این گزارش، سیدمحمد میرمحمدی بهعنوان استاندار یزد، محمد ناصر نیکبخت به عنوان استاندار همدان و جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی انتخاب شدند.