به گزارش افکارنیوز، علی اکبر صالحی گفت: اورانیوم ۲۰ درصد و صفحات سوخت در کشور تولید و ساخته می‌شود؛ هیچ توقفی در روند تولید صورت نگرفته و قبلا نیز متوقف نشده است.

او در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: صفحات سوخت برای راکتور تهران در کشور تولید می‌شود و هر ماه نیز به میزان نیاز، مجتمع صفحه سوخت به آن اختصاص می‌یابد و این راکتور هیچ زمان خاموش نمی‌ماند.

اگر وزارت اطلاعات خرابکاران هسته‌ای را دزد می‌داند قبول داریم

رییس سازمان انرژی اتمی درباره اظهار نظر وزیر اطلاعات در مورد چهار خرابکار هسته‌یی که آن‌ها را دزد معرفی کرده گفت: اگر وزارت اطلاعات بررسی کرده و گفته دزد هستند که هیچ؛ ولی چه دزد جالبی که زیر دیوار بتونی را در آن شرایط حفر کرده و تلاش داشته که وارد سایت شود.

وی از ارائه توضیحات بیش‌تر در این خصوص خودداری کرد و گفت: وزیر اطلاعات هرچه در این باره بگوید، قبول می‌کنیم زیرا ما این افراد را تحویل وزارت اطلاعات داده‌ایم.

دارخوین تا سه چهار سال آینده تمام نمی‌شود

رییس سازمان انرژی اتمی درباره نیروگاه اتمی دارخُوِین و زمان راهاندازی آن توضیح داد: دارخوین یک راکتور ۳۶۰ مگاواتی است و انجام طراحیها و امکانسنجیهای آن نیاز به یک زمان قابل توجهی دارد و این گونه نیست که ظرف سه، چهار سال آینده تمام شود.