به گزارش افکارنیوز، حتی وی در یک جلسه خواستار کمک ۵۰ میلیارد تومانی به تشکیلات خود بوده و استدلال کرده که این دانشگاه مانند دانشگاه آزاد باید گسترده و ملی شود گرچه مخالفت مسوولان باعثشده است که وی دست خالی از این جلسه بیرون بیاید.

از سوی دیگر سید حسن خمینی که در پایان دولت خاتمی نیز به لیدر اصلاحات امکانات و تجهیزاتی برای ادامه نقش آفرینی و حضور سیاسی داده بود، در جلسه ای قول کمک و مساعدت به تشکیلات احمدی نژاد را داده است. گفتنی است با توجه به حواشی ساختمان لاله برای تیم احمدی نژاد، احتمال دارد تقاضای احمدی نژاد از وی اهدا یا واگذاری یک باب ساختمان باشد که جای ساختمان لاله را پر کند.

گفتنی است احمدی نژاد در دولت دهم روابط حسنه ای را با سید حسن پایه ریزی کرد و حتی قبل از انتخابات چندین بار برای جلب حمایت سید حسن از نامزدی مشایی با وی جلسه گذاشت که هیچکدام از این تلاش ها به ثمر ننشست. حالا جالب است که این بار سید حسن دست نوازشی بر سر احمدی نژاد کشیده است و قرار است کمک هایی به او بنماید.