به گزارش افکارنیوز، مذاکرات کارشناسی ایران و ۱ + ۵ فردا(پنجشنبه) ساعت ۹ صبح به وقت وین از سر گرفته خواهد شد.

این مذاکرات بر اساس توافق ایران و ۱ + ۵ در ژنو برگزار می‌شود و کارشناسان دو طرف در زمینه‌های هسته‌یی و تحریم‌ها به بحثو بررسی پرداختند.

روز پنجشنبه موضوع تحریمها میان کارشناسان به بحث گذاشته میشود.