به گزارش افکارنیوز، عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تهران پرس با اشاره به لزوم وحدت بین قوای سه گانه تحت مدیریت مقام معظم رهبری و حفظ شان قوا توسط خود و دیگران گفت: شکل گیری مجلس و دولت در دوره‌های مختلف فرصتی برای تعالی نظام دینی است مشروط به اینکه اشخاصی که با استفاده از ظرفیت قانونی به جایگاهی نائل می‌آیند با احترام به قانون به انجام ماموریت به عنوان یک تکلیف بنگرند و تمایلات سیاسی و گروهی آنها را از انجام ماموریت باز ندارد.

وی افزود: امروز ملت سرفراز ایران مجلسی توانمند در عرصه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون و همچنین قوه قضاییه که تجلی بخش عدالت الهی برای احقاق حق ضعفا و مقابله جدی با زیاده خواهان است را می‌طلبد.

نماینده مردم بوشهر در ادامه گفت: ملت دولتی کارآمد را برای حل مشکلات ناشی از ضعف مدیریت داخلی و فشارهای سیاسی اقتصادی خارجی را می‌طلبد.

جمیری با بیان اینکه تغییرات در قوای سه گانه وقتی ارزشمند است که ارزش‌ها و آرمانهای شهدا برای رضایتمندی مردم را جلوه گر سازد، تصریح کرد: تغییرات و جبهه گیری‌های سیاسی و باز کردن میدان برای مقاصد گروهی جز عقب ماندگی چیزی در پی نخواهد داشت.

وی افزود: رئیس جمهور محترم که پشتوانه رای مردم و تاییدات مقام معظم رهبری را دارد جز ادای دین به اسلام با استفاده از فرصت‌های قانونی، وظیفه دیگری ندارد. لذا خود را مدیون دیگران نداند و پذیرای فشارهای فرصت طلبان که مقاصد خویش را دنبال می‌کند نباشد که اگر آنها قدرت پیدا کنند به هیچ کس حتی شخص رئیس جمهور رحم نخواهند کرد.

نماینده مردم بوشهر با بیان اینکه امروز ملت قهرمان ما در اوج عزمت در مقابل استکبار ایستاده است گفت: فشارهای سیاسی - اقتصادی جهان خواران نشان از عظمت ملت ما دارد.

جمیری در ادامه تصریح کرد: دولتمردان و به ویژه دستگاه دیپلماسی در شرایط کنونی باید با هوشمندی عمل کنند و اشتباه تغییر در استراتژیک به جای تغییر در تاکتیک یا ادبیات دیپلماسی میتواند خسارات غیر قابل جبرانی به بار آورد.