به گزارش افکارنیوز، الله‌یار ملک‌شاهی در مراسم افتتاحیه رقابت‌های کشتی پهلوانی جهان گفت: باید نکته‌ای را متذکر شوم که درخواستی از جناب آقای دکتر روحانی است. با توجه به جایگاه ورزش و جوانان که جایگاهی بسیار حساس و ویژه‌ است و چون جامعه هدف این وزارتخانه جوانان هستند و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم را هم دربرمی‌گیرد، شخصی ورزشی، با تجربه و مورد اعتماد جامعه ورزش برای تصدی این وزارتخانه حساس به مجلس معرفی کنید.

وی ادامه داد: اگر فردی ورزشی در وزارتخانه ورزش و جوانان مسئول باشد کارهای این وزارتخانه و پیشرفت ورزش به مراتب بیشتر میشود و همچنین به نفع جوانان است.