معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اعلام اینکه رشد متوسط میزان مهریه در کشور در پنج سال اخیر با میزان افزایش آن در ۳۰ سال برابری ميکند، گفت: متوسط میزان مهریه در پنج سال اخیر به ۴۵۰ سکه رسیده است.

به گزارش افکار به نقل مهر، شهلا کاظمی‌پور ادامه داد: مطالعه انجام شده در ۱۲ استان کشور نشان می‌دهد متوسط میزان مهریه در ۳۰ سال گذشته از ۱۵۰ سکه به ۳۰۰ سکه افزایش یافت، ولی در مدت پنج سال اخیر این میزان به ۴۵۰ سکه رسیده است.

وی تاکید کرد: این مطالعه نشان می‌دهد با وجود فرهنگ‌سازی‌های انجام شده در سال‌های اخیر میزان مهریه نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایش آن سرعت بیشتری پیدا کرده است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفت: در این مطالعه میزان مهریه را از نظر برش زمانی با سن افراد تقاطع دادیم و مشخص شد در سنین بالا متوسط میزان مهریه ۲۰۰ سکه است ولی این میانگین با کاهش سن افراد افزایش پیدا می‌کند و به حدود ۴۵۰ سکه هم می‌رسد.

کاظمی‌پور تاکید کرد: البته این مطالعه نشان داد که میزان مهریه با تحصیلات رابطه مستقیم دارد و هر چه میزان تحصیلات افراد افزایش می‌یابد، میزان مهریه نیز بیشتر می‌شود.

وی تصریح کرد: ميتوان گفت به دلیل اینکه جامعه به سمت سواد بیشتر و تحصیلات بالاتر ميرود، ميتوان انتظار داشت که متوسط میزان مهریه نیز بالاتر برود.