معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس با رئیس جمهور گفت: نشست های مشترک دولت و مجلس همیشه نتیجه خوبی داشته است .

به گزارش افکار به نقل از جهان، میرتاج الدینی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: قرار شد کارگروه مشترکی شکل گیرد و مجموعه تغییراتی که قابل توجه است و اشکالاتی که امکان برطرف شدن دارد، مجددا بررسی شود.

وی گفت: ارزیابی دولت از مجموعه تغییرات برنامه پنجم توسعه این بود که این تغییرات زیاد است و باید درباره آن بازنگری و تجدید نظر صورت گیرد.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به تلاش مجدانه اعضای کمیسیون تلفیق برای تدوین برنامه پنجم توسعه و نگاه کارشناسانه در این باره اضافه کرد: برخی نگاه های بخشی و موردی موجب شد که کلیت برنامه و انسجام آن در هم بریزد.

میرتاج الدینی برنامه پنجم را نقشه راه کشور دانست و گفت: ‌ این برنامه باید متناسب با امکانات و منابع کشور باشد اما در بررسی و تدوین برنامه در مجلس نگاه بخشی هم به این برنامه صورت گرفت که موجب به هم خوردن توازن برنامه شد.

معاون رئیس جمهور افزود: در کمیسیون تلفیق به جای اینکه اول لایحه دولت مطرح شود و این لایحه مبنا باشد پیشنهاد کمیسیون های تخصصی مطرح شد.

وی گفت: در مجلس کارگروه های تخصصی تشکیل شد و دوباره هر ماده و هر بخشی را بازنویسی کردند.

میرتاج الدینی افزود: پشتوانه لایحه در دولت بیش از یک و نیم سال بود اما اینکه در عوض یک ماه هر مجموعه ای دوباره کار را بررسی و بازنویسی کند موجب شد که انسجام برنامه به هم بخورد.