با فرار از خانه مادربزرگم از چاله به چاه افتادم و سرانجام به خواسته فرشيد و احسان در مسير خودروها قرار ميگرفتم و پس از سوار شدن و گفتگو با راننده، او را به جاهاي خلوت ميكشاندم و ۲ همدستم نيز خودرو را تعقيب و به يكباره راه عبوري راننده را سد كرده و پس از ضرب و جرح، پول و خودروي او را سرقت ميكردند.
به گزارش افکار به نقل از جام جم آنلاین، ۲جوان که با اغفال یک دختر فراری از خانه، او را در مسیر رانندگان خودروهای گران‌قیمت قرار می‌دادند، پس از سرقت خودروی ۱۲۰ میلیون تومانی دستگیر شدند.

موضوع این پرونده هنگامی در دستورکار ماموران قرار گرفت که فردی باحضور در شعبه ۴ دادیاری دادسرای جنایی تهران با ارائه شکایتی عنوان کرد، حوالی غروب قصد رفتن به خانه‌‌ام را داشتم که نزدیک چهارراهی در شمال تهران، دختر جوانی از من خواست او را برای خرید دارو به نزدیک‌ترین داروخانه برسانم.

شاکی افزود: پس از طی مسافتی به یکباره ۲ جوان با سد کردن راه خودرو و با کمک دختر جوانی که سوار خودرو شده بود، به من حمله‌ور شده و پس از ضرب و جرح، خودروی بنز ۱۲۰ میلیون تومانی مرا سرقت کرده و متواری شدند.