به گزارشافکارنیوز،این هواپیمای بدون سرنشین که «فطرس» نام دارد، توسط وزارت دفاع ساخته شده است و امروز در شرکت صنایع هواپیماسازی ایران وابسته به سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع رونمایی می‌شود.

هواپیمای بدون سرنشین فطرس، بزرگترین پهپاد راهبردی کشور محسوب میشود و از قابلیتهای ویژهای برخوردا است که در مراسم امروز، بخشی از این قابلیتها تشریح خواهد شد.