به گزارشافکارنیوز،علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اعلام لیست اموالش به قوه قضائیه اظهارداشت: اینجانب از همان ابتدای مسئولیت در دولت یازدهم، لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارسال کرده‌ام.

پیش از این حجتالاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم در گفتوگو با فارس از ارسال لیست اموال خود به قوه قضائیه خبر داده بود.