به گزارشافکارنیوز،جعفر توفیقی مشاور وزیر علوم درباره اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر پاسخ منفی برخی از استعلام‌ها در انتصابات اخیر وزارت علوم گفت: این مساله را باید از آقای فرجی دانا به عنوان وزیر علوم بپرسید.

وی در پاسخ به سوالی درباره استعلام خودش از وزارت اطلاعات نیز گفت: در مورد بنده نیز قاعدتا باید از شخص رئیس جمهور سوال شود.

مشاور وزیر علوم در همین زمینه یادآور شد: تا جایی که من اطلاع دارم درباره خود بنده از وزارت اطلاعات استعلام شده بود.