به گزارشافکارنیوز،سیدباقر حسینی با اشاره به دستگیری تیم ترور دادستان زابل در عملیات پیچیده اطلاعاتی گفت: اعضای تیم ترور دادستان زابل باند شرارت و سرقت‌های مسلحانه در منطقه بودند که کارشان شرارت در حوزه‌های مختلف بوده است.

وی افزود: مرحوم نوری وارد بررسی پرونده شرارت و ناامنی این افراد شده بود که بررسی‌هایش منجر به دستگیری برخی از اعضای این تیم شد و پرونده در دست رسیدگی بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: هدف این افراد از ترور دادستان زابل این بود که جلوی رسیدگی به پرونده‌شان و اجرای عدالت گرفته شود اما در نهایت به چنگال عدالت گرفتار شده و به سزای اعمالشان خواهند رسید.

حسینی تاکید کرد که این افراد قصد توقف رسیدگی به پرونده شرارتشان که مربوط به سرقت مسلحانه بوده را داشتند به همین دلیل دادستان را ترور کردند.

وی در پایان گفت که تمامی اعضای تیم ترور دستگیر شدند. اطلاعی از تعداد و نحوه عملیات دستگیری آنها ندارم.