به گزارش افکارنیوز، محمود احمدی‌نژاد رئیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان در حکمی معاون امور بین الملل این دانشگاه را منصوب کرد.

طی این حکم ابو‌محمد عسگر‌خانی به سمت معاون امور بین‌الملل دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان منصوب شد.

در بخشی از حکم صادره آمده است: رشد علمی و اعتلای اندیشه، شاخص ظرفیت ها و البته شایستگی‌های هر فرد و هر ملتی در تراز ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. هم‌افزایی حرکت‌های پر شتاب علمی گسترده امروز دانشمندان و متفکران ایران زمین در قالب یک دانشگاه پیشرو در علم و فناوری در تراز جهانی یک ضرورت و نیازمند تلاش عالمانه، دلسوزانه و پیگیر است.

این حکم میافزاید: دانشگاه بینالمللی ایرانیان بر این باور و در ساحت این اندیشه برپا شده است وجهاد علمی و فرهنگی را روح حاکم بر کار و ماموریت اصلی خود میداند.