سفر رئیس جمهور فرانسه به تلاویو!/ کارتون: مازیار بیژنی