وزیر بازرگانی به همراه معاونان خود برای بررسی مسایل مشترک به ویژه مدیریت واردات امروز دوشنبه به وزارت صنایع و معادن میرود.

به گزارش افکار به نقل از مهر، وزرای بازرگانی و صنایع و معادن به اتفاق معاونان دو وزارتخانه امروز دوشنبه به منظور هم اندیشی و ارتقای تعامل دوجانبه و همچنین امضای تفاهمنامه مدیریت واردات نشست مشترکی خواهند داشت.

این نشست در حالی برگزار می شود که وزیر بازرگانی اخیرا به وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مدیریت واردات نامه نوشته است.

در عین حال، به این سه دستگاه ۱۰ روز فرصت داده شده است تا به تعریف شرایط و ضوابط فنی یا اصلاح و بازنگری آنها برای اعمال مدیریت واردات اقدام و نتیجه را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

البته تفاهمنامه پنج بندی مدیریت واردات و جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت سه شنبه هفته گذشته بین سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت ایران امضا شده بود.