۴ عضو يك خانواده به اتهام قتل مرد جواني كه از خواستگاري دختر خانواده امتناع ميكرد، محاكمه شدند.

به گزارش افکار به نقل از فارس، ۱۷ فروردین سال ۸۶ خانواده مرد جوانی به نام رضا با مراجعه به دادسرای جنایی تهران، مدعی شدند که پسرشان از ۲ روز قبل به خانه برنگشته است.

تحقیقات پلیس برای یافتن سرنخی از رضا آغاز شده بود که چند ماه بعد، دختر جوانی با حضور در دادسرای جنایی، پرده از یک قتل دلخراش برداشت.

این دختر جوان به مأموران گفت از مدت‌ها قبل با رضا دوست بودم و قرار بود با هم ازدواج کنیم اما رضا با وجود اینکه بارها به من وعده ازدواج داده بود، هر بار که از او درباره ازدواج می‌پرسیدم، به بهانه‌ای از این کار سر باز می‌زد.

وی ادامه داد: سرانجام یک روز با مادرم به او زنگ زدیم و او را به خانه کشاندیم. وقتی او به خانه ما آمد، محمد و حسین، برادرانم، او را به پشت‌بام بردند و به قتل رساندند. بعد هم جسدش را در روخانه کن انداختند.

دختر جوان گفت: من بعد از این اتفاق دچار عذاب وجدان شدم و یک‌بار هم دست به خودکشی زدم اما زنده ماندم تا اینکه موضوع را با پلیس در میان گذاشتم.

با اظهارات دختر جوان، مادر و برادران او بازداشت شدند و برادران او به ارتکاب قتل رضا و انداختن جسدش در رودخانه کن اعتراف کردند.

با گذشت ۳ سال از وقوع ارتکاب قتل، هیچ وقت جسد رضا کشف نشد.

قرار مجرمیت، محمد و حسین به اتهام مشارکت در قتل و مادر و خواهرشان به اتهام معاونت در قتل از سوی دادسرای جنایی تهران صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد که صبح امروز به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی برگزار شد.

اصغری روشن، نماینده دادستان با اشاره به مدارک موجود، خواستار مجازات متهمان پرونده شد. اولیای‌دم نیز خواستار اعتراف متهمان برای یافتن نشانه‌ای از جسد فرزندشان شدند.

در ادامه جلسه، ۴ متهم پرونده به ترتیب در جایگاه قرار گرفتند و با بیان اینکه اتهامات خود را قبول ندارند، مدعی شدند که نه‌تنها مرتکب قتل نشدند بلکه هیچ اطلاعی هم از سرنوشت رضا ندارند. آنها معتقد بودند که تحت فشار اعتراف کرده‌اند.

بعد از اظهارات متهمان پرونده و بیان آخرین دفاع از سوی آنها، قاضی محمدی کشکولی ختم جلسه را اعلام و صدور حکم را به آینده موکول کرد.