گروه سیاسی-

آقای روحانی در ارائه گزارش عملکرد خود بدون اینکه اشاره کند که دولت گذشته در اوج تحریم‌های فلج کننده غرب و در پایان راه بی‌نتیجه ماندن ان قرار داشته و وضعیتی که در اثر این تحریم‌ها پدید آمده، تنها بیان کردند که دولت نهم و دهم تورم بالای ۴۰ درصد را بجا گذاشته و این نوع تورم به همراه رکود در تاریخ پنجاه ساله کشور بی‌سابقه بوده است.

بطور کلی آقای روحانی تقریبا مشکل را به گردن دولت قبلی انداخت این در حالی است که این نوع تحریم‌های فلج کننده در طول کشور ما بی‌سابقه بوده است و از زمان جنگ تا این زمان ما تحریم فلج کننده‌ای مثل آنچه را که در پایان دولت احمدی‌نژاد تجربه کردیم را در کشورمان نداشته‌ایم. بنابراین لازم بود که دلایل و ریشه این وضعیت از سوی رئیس جهمور تا حدودی بهتر تبیین می‌شد در حالیکه تبعات این تحریم را بیشتر به گردن احمدی‌نژاد انداختند.

همچنین اظهارات رئیس جمهور مبنی براینکه دولت نهم و دهم پردرآمد‌ترین دولت ودر عین حال بدهکار‌ترین دولت بوده نیز جای تامل داردو حال باید این سوال را پرسید که ایا دولت یازدهم از ابتدای سرکار آمدنش تاکنون چقدر توانسته پول‌های حاصل از فروش نفتش را از خارج وارد کند؟ دولت یازدهم طی صد روز نتوانست هیچ درامدی را از خارج از کشور وارد کند حال چطور توقع دارند که دولت قبلی توانسته باشد این کار را انجام دهد لذا به نظر می‌رسد که در صحبت‌های رئیس جمهور سیاه نمایی بیشتر از گزارش واقعی جلوه می‌کرد.

آقای روحانی در گزارش عملکرد صد روزه دولتش تاکید کرد که نمی‌خواهد همه مشکلات اقتصادی را به تحریم مربوط کند و بخشی از آن را مربوط به بی‌تدبیری در داخل می‌داند ولی اینکه خود دولت ایشان برای حل مشکلات اقتصادی چه تدبیری اندیشیده که هنوز نتوانسته تورم را کاهش بدهد و یا فقط روند افزایشی ان را توانسته جلوگیری کند توضیح قانع کننده‌ای برای جامعه ارائه نداد. همچنین برخی از آمارهایی که رئیس جمهور ارائه داد می‌تواند باعثسوءاستفاده دشمنان خارجی شود که از این آمار‌ها برای تاثیر فشار‌ها بر کشور استفاده کند چراکه وضعیت در حال حاضر بگونه‌ای است که فشار وارد کردن بر آن می‌تواند شکننده و در تصمیمات دولت تاثیرگذار باشد.
اقای روحانی همچنین در اظهارات خود درباره چگونگی سفرهای استانیاش توضیحی نداد. البته میانگینی هم که ایشان در رابطه با اجرای پروژههای استانی در سالهای گذشته مطرح کردند واقعی نیست و در بسیاری از استانها بسیاری از پروژهها تقریبا به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است بنابراین نباید این چنین سفرهای استانی و حرکتی که در جهت تحقق عدالت اجتماعی است را زیر سوال ببریم و تخریب کنیم.