به گزارشافکارنیوز،محمد جواد ظریف در دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی ضمن تشریح رویکرد سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران، موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه دستاوردهای گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی ایران با گروه ۳ + ۳ در خصوص مذاکرات هسته‌ای بر اهمیت پشتیبانی و حمایت مراجع عظام تقلید و همچنین ارائه رهنمود در خصوص موضوعات سیاست خارجی تاکید کرد.

آیتالله مکارم شیرازی نیز در این دیدار با حمایت از اقدامات اخیر کشورمان در گفتوگوهای هستهای با گروه ۳+۳ بر ضرورت استمرار تلاشهای وزارت امور خارجه در زمینه خنثیسازی دیدگاههای مبتنی بر شیعه هراسی در منطقه و جهان اسلام تاکید کرد.