به گزارشافکارنیوز،غلامرضا اسداللهی گفت: عدم رعایت شئون نمایندگی علت اصلی شکایت از نمایندگان است.

نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی در تشریح موضوع پرونده های شکایت از نمایندگان، گفت: برخی پرونده ها مربوط به سفارش نمایندگان برای انتصاب اقوام و خویشان، برخی در خصوص توقع نابجا از مدیران اجرایی است.

وی ادامه داد: علاوه بر این شکایاتی از نمایندگان مربوط به مدیران حوزه های انتخابیه است که نماینده ها تلاش هایی برای جابه جایی پروژه های استانی داشتند و یا از سیستم دولتی به نفع سیستم دفتری شان سوء استفاده کردند.

اسداللهی یادآور شد: بیش از ۱۰۰ پرونده شکایت از نمایندگان در هیات نظارت بر نمایندگان در حال بررسی است.

ساختار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سال ۹۰ در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت که شامل یکی از نواب رئیس مجلس ، روسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل ۹۰ و چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس است.