گروه سیاسی-

مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی بااشاره به بازدید رئیس جمهور از مناطق زلزله زده استان بوشهر و شهرستان برازجان به خبرنگارافکارنیوزگفت: در جریان بازدید رئیس جمهور از مناطق زلزله زده یک نفر ازتیم محافظ رئیس جمهوربرخورد بدی با مردمی که قصد داشتند سخنانی را بارئیس جمهورمطرح کنند داشت که این رفتار بد وی مورد اعتراض بنده قرار گرفت و همین باعثدرگیری لفظی بین بنده و این محافظ شد.

به گزارشافکارنیوز؛وی اظهار داشت: در مجموع برخورد خوبی نه با مسئولین و نه با مردم از سوی محافظین رئیس جمهور صورت نگرفت و من اعتراض خود را از طریق مسئولین به رئیس جمهور انتقال دادیم و امیدواریم رئیس جمهور در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

موسوی‌نژاد تصریح کرد: به هر حال مردم ولی نعمتان ما هستند و دارای حقوقی هستند که باید ا ز سوی مسئولین محترم شمرده شود و هر کدام از مسئولین باید حرکت مردم را نگه دارند.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم برخوردها و رفتار با مردم باید متناسب باشان و جایگاه آنها باشد و این رفتارها باید در جامعه دینی ما براساس شئونات اسلامی باشد.