مرکز آموزش تفنگداران دریایی ایران در منجیل در سال ۱۳۵۱ تأسیس شده که آن زمان از مربیان ایرانی و انگلیسی بهره می‌برد. موقعیت خاص جغرافیایی این مرکز، بطور ویژه برای آموزش نیروهای تکاور دریایی مکان‌یابی شده است. بخشی از تمرینات تکاوران این مرکز را ببینید.

کد خبر: 287336