به گزارش افکارنیوز، مرضیه افخم گفت: اقدام اتحادیه اروپا به خصوص با توجه به مذاکرات ژنو و تلاش مشترک برای برداشتن گام‌های اولیه جهت اجرای آن، سوال‌برانگیز و باعثتعجب است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما ضمن رد قاطع این امر توصیه می‌کنیم اتحادیه اروپایی خود را همسو با جهت‌گیری تفاهم ژنو قرار داده و در مسیر تقویت اعتماد متقابل گام بردارد.

ایران و ۱ + ۵ هفته گذشته پس از سه ماه توانستند به چارچوبی برای همکاری در جهت رفع‌ همزمان نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌یی و نیز لغو تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه علیه ایران دست یابند.

بر اساس این تفاهم ایران ضمن حفظ و ادامه فعالیتهای صلحآمیز هستهییاش، نظارتهای بیشتر از سوی آژانس و اجرای اقداماتی متوازن در جهت اعتمادسازی را خواهد داشت و در مقابل کشورهای ۱+۵ باید به لغو تحریمهای یکجانبه بپردازند.