به گزارش افکارنیوز، سید حسین دهدشتی مسئول کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در خصوص این پرونده با وزارت اطلاعات جلساتی برگزار کرده ایم گفت: شکل گیری پرونده بابک زنجانی با شرایط تحریم همراه بود از این رو بعضی اظهارات و صحبت های مدیران در شرایط عادی نبوده و مساله دور زدن تحریم ها و نیز محدودیت های موجود در نقل و انتقالات در کشور وجود داشته است.

وی افزود: انتظار مان از وزارت اطلاعات در چنین موضوعات مهمی که برای کشور امنیتی و حساس است این است که در این موضوعات دخیل بوده و نظارت داشته باشد.

نماینده مردم آبادان ادامه داد: نشستی با وزارت اطلاعات داشتیم و اخبار و اطلاعاتی از آنها دریافت کردیم اما وزارت اطلاعات آن چه را که انتظار داشتیم ادا نکرده است تا ببینیم نظارت این وزارت تا چه اندازه بوده است.

دهدشتی گفت: اگر نظارت از سوی وزارت اطلاعات انجام نشده که این یک ضعف است و اگر انجام شده است باید نتیجه آن در مجلس در میان گذاشته شود چون این مساله برای ما بسیار اهمیت دارد.

وی گفت: هنوز ابهاماتی درباره این پرونده برای ما وجود دارد که سیستم های امنیتی کشور و بازرسی اطلاعات بخشی از آن را روشن کرده بنابراین نمی توانیم قضاوت کنیم.

مسئول کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: قرار است با کمیسیون اصل ۹۰ که این مساله را پیگیری می کند نشستی داشته باشیم و در عین حال با وزارت اطلاعات نیز اتمام حجت کنیم تا هرچه زودتر قضیه مشخص شود.

وی گفت: بابک زنجانی در اظهارات خود بارها گفته که به دنبال پرداخت بدهی های خود است و اگر مساله تحریم ها برطرف شود می تواند پول را وارد کشور کند.

دهدشتی گفت: در حال حاضر املاک و وثیقه هایی از زنجانی به عنوان وثیقه گرفته شده که صحت و سقم آن هنوز برای ما مشخص نیست؛ ما به دنبال این هستیم که یا زنجانی پول را وارد کشور کرده و بدهی های خود را پرداخت کند یا دریابیم که وثیقه های دریافت شده معتبر بوده تا هم قابلیت پیگیری داشته باشد و هم ارزش بدهی ها را دارا باشد.