رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گفت: با وجود افزایش شدید قیمت نهادههای تولید، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ ۲۰۰ تومان کاهش یافت.
به گزارش افکار به نقل از مهر محمد یوسفی با بیان اینکه قیمت نهاده‌ها هیچ ارتباطی با نوسان قیمتها در بازار ندارد، گفت: قیمت نهاده‌ها تنها یکی از عومل موثر در افزایش قیمت است در صورتیکه در طول سال بارها قیمت گوشت مرغ با نوسانات شدیدی همراه می شود و موجبات ضرر تولید کننده ها و نارضایتی مصرف کننده ها را فراهم می آورد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران افزود: قیمتها در بازار باید بر اساس هزینه تمام شده تعیین شود، این در حالی است که در حال حاضر با افزایش هزینه ها قیمت مرغ کاهش یافته است.

وی نبود یک نهاد متولی و تشکیلات سازمان یافته را ازعوامل نوسان قیمت دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بازار گوشت مرغ نهاد و تشکیلات سازمان یافته ای برای کنترل قیمتها و متعادل ساختن آن ندارد.

یوسفی افزود: از ابتدای امسال حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تن گوشت مرغ منجمد به کشور وارد شده که این میزان واردات ضروری نبوده است.

وی مبدا این واردات را کشورهای ترکیه و برزیل عنوان کرد و گفت: با توجه به میزان تولید، نیازی به واردات نبوده است اما دولت همیشه واردات را انجام می دهد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران با بیان اینکه سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرغ در کشور تولید می شود، اظهار داشت: نه تنها واردات این میزان گوشت مرغ در توان دولت نیست بلکه با تضعیف تولید کننده زمینه واردات بیشتر را فراهم شود.

وی در خصوص صادرات گوشت مرغ بیان داشت: برنامه ریزیهایی برای آینده انجام شده است اما در حال حاضر شرایط صادرات برای اعضای اتحادیه وجود ندارد.

یوسفی شرایط کنونی را برای تولید کنندگان دشوار توصیف کرد و گفت: مسایل بانکی و گشایش اعتبار مهمترین موانع پیش روی اتحادیه برای صادرات و تولید است.