عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در پرهیز از موازی کاری در عرصه سیاست خارجی گفت: احمدی نژاد باید در تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در عرصه بین الملل تجدید نظر کند.
به گزارش افکار به نقل ازمهر، جواد جهانگیرزاده در بیان اینکه راهکارهای عملی کردن سخنان مقام معظم رهبری در زمینه پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی چیست، افزود: بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور می تواند نمایندگانی را در موضوعات مختلف در سیاست خارجی تعیین کند. اما قانون اساسی برای این کار یک شرط قانونی قرار داده است که آن شرط به این موضوع می پردازد که انتخاب این نمایندگان باید در هیئت دولت تصویب شود.

وی ادامه داد: این اقدام شرط عقلانی نیز دارد و آن این است که نمایندگان ویژه ای که تعیین می شوند در محورهای مختلف در امور سیاست خارجی باید افرادی باشند که توانایی انجام این مسئولیت ها را داشته باشند.

نماینده ارومیه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر پرهیز از موازی کاری در حوزه سیاست خارجی افزود: شاید موازی کاری در برخی بخش ها همچون مسائل فرهنگی قابل پذیرش باشد اما در حوزه سیاست خارجی که یک وزارت امور خارجه و یک جهان روبروی آن وجود دارد باید تصمیمات پخته تر و کارشناسی باشد.

وی گفت: تصمیمات مربوط به سیاست خارجی باید مبتنی بر یک واقع نگری جدی در عرصه سیاست خارجی و روابط بین المللی کشور باشد.

جهانگیرزاده با تاکید بر اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب در زمینه پرهیز از موازی کاری برای دولت لازم الاطاعه است، گفت: بر اساس قانون نیز جهت گیری های سیاسی خارجی کشور از سوی مقام معظم رهبری تعیین می شود و بر این اساس رئیس جمهور و دولت باید عمل کنند.

وی دربیان اینکه حال دولت باید چه کند و تکلیف این نمایندگان ویژه چه می شود، افزود: رئیس جمهورباید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در این عرصه حتما در زمینه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مناطق مختلف تجدید نظر کنند.

نماینده ارومیه با بیان اینکه در انتخاب برخی از این افراد گلایه های فراوانی وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در حالی که یکی از این افراد که به عنوان نماینده ویژه تعیین شده است خودش تجربه ای در سیاست خارجی دارد و در آن تجربه نشان داده است که در کارش موفق نبوده و با زیر مجموعه خود درگیر شده است، چگونه می توان از این فرد مجددا در این زمینه استفاده کرد.