معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات با اشاره به توقف فروش سيمكارتهاي ۲۸۸ هزار توماني همراه اول گفت: توقف فروش اين سيمكارتها به همراه اول ابلاغ شده و از اين پس تمامي سيمكارتهاي دائمي صفر همراه اول با قيمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.

به گزارش افکار به نقل از فارس، حسن رضوانی با اشاره به ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی ۲۸۸ هزار تومانی همراه اول، گفت: توسط سازمان تنظیم مقررات به همراه اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با قیمت ۲۸۸ هزار تومان غیرقانونی است و براساس پروانه مخابرات، همراه اول دیگر مجاز به فروش سیم‌کارت با این قیمت نیست.
وی افزود: به این ترتیب کتبا به همراه اول اعلام شد که براساس پروانه، یعنی عرضه سیم‌کارت‌ دائمی صفر با قیمت ۱۵۰ هزار تومان، فروش داشته باشند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دیگر تمامی سیم‌کارت‌های همراه اول با قیمت ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود و تفاوتی بین شماره‌ها یا کدها(۹۱۲ یا ۹۱۰) وجود ندارد و هر شماره‌ای در هر جای ایران نباید بیشتر از ۱۵۰ هزار تومان فروخته شود.
رضوانی یادآور شد: پیش از این مخابرات براساس مصوبه‌ای که از دولت داشت، سیم‌کارت‌های دائمی ۹۱۲ خود را با قیمت ۲۸۸ هزار تومان و سیم‌کارت‌های ۹۱۰ با قیمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه می‌کرد، اما پس از خصوصی‌سازی و واگذاری پروانه، معیار عمل تنها پروانه خواهد بود.
به گزارش فارس، براساس پروانه شرکت مخابرات ایران حداکثر هزینه اشتراک سیمکارت دائمی همراه اول پس از خصوصی‌سازی ۱۲۰ هزار است که با احتساب مالیات در نهایت سیم‌کارت‌های صفر دائمی حداکثر با قیمت ۱۵۰ هزار تومان به مردم عرضه خواهد شد.