به گزارش افکارنیوز، محسن کوهکن مسئول واحد سیاسی جبهه پیروان با اشاره به احتمال معرفی ابوترابی‌فرد به عنوان دبیرکل این جبهه، اظهار داشت: طبق اساسنامه جبهه پیروان، رئیس جبهه باید یکی از دبیران کل باشد لذا با همه احترامی که برای آقای ابوترابی قائلیم، معرفی وی منتفی است.

کوهکن ادامه داد: در جبهه بر روی آقای ناطق نوری اتفاق نظر وجود داشت و برخی از اعضای شورای مرکزی نیز این قضیه را دنبال و از وی دعوت کردند که او نپذیرفت.

مسئول واحد سیاسی جبهه پیروان یادآور شد: باتوجه به منع اساسنامه برای معرفی افراد بیرون از جبهه، چنانچه آقای ناطق دبیرکلی را میپذیرفت، به دلیل تاثیرگذاری بالای شخصیت حقیقی او ما اساسنامه جبهه را اصلاح میکردیم.