به گزارش افکارنیوز، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان البرز با رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به بودجه سال ۹۳ و با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۹۳ محدود است، عنوان کرد که پروژه عمرانی جدیدی در سال آتی شروع نخواهد شد و اعتبارات موجود برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام کشور صرف می‌شود.

وی افزود: رئیس‌جمهور همچنین اظهار داشت در خصوص پروژه‌های عمرانی نیمه تما کشور نیز اولویت‌بندی صورت می‌گیرد و پروژه‌های که از اولویت بیشتری برای تکمیل برخوردار باشند، در دستور کار قرار می‌گیرند.

عضو مجمع نمایندگان استان البرز خاطرنشان کرد: آقای روحانی همچنین در این دیدار بر تعامل بیشتر مجلس و دولت تاکید کرد و اظهار داشت که دو قوه مقننه و مجریه باید در چارچوب قانون و به منظور هماهنگی بیشتر تعامل سازنده‌تری را با هم داشته باشند.

اکبریان اظهار داشت: در این دیدار مجمع نمایندگان استان البرز مجموع مشکلات استان را در ۷ محور به اطلاع رئیسجمهور رساندند که از جمله آن میتوان به متروی کرج، مسائل فرهنگی استان، مسائل ورزشی آموزشی و بهداشتی استان البرز و نیز برخی پروژهها در حوزه راه و ... اشاره کرد.