به گزارش افکارنیوز، کمیسیون مشترک مرزی ایران و آذربایجان ۲۵ و ۲۶ آذر ماه در باکو برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، کمیسیون مرزی ایران و آذربایجان روز دوشنبه در سطح مقامات ارشد مربوطه و به مدت ۲ روز برگزار خواهد شد.

همچنین روز ۲۵ آذر ماه هیأت ۳۴ نفره اتاق بازرگانی ایران به سرپرستی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی به باکو سفر می کنند.

هیأت اتاق بازرگانی نیز قرار است در این سفر درباره ارتباطات بخش خصوصی و بازرگانی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کنند.