محمد مهدي مفتح روز گذشته در پاسخ به خبرنگاراني كه از وي در خصوص درخواست استرداد لايحه برنامه پنجم توسعه توسط رييس جمهوري سوال مي كردند گفت:شما در پي آشوب در جامعه هستيد
او که نسبت به سوال خبرنگاران در این خصوص ناراحت شده بود ادامه داد: شما نباید با طرح این سوالات به اختلافات بین مجلس و دولت دامن بزنید.
وی در پاسخ به صحبت یکی از خبرنگاران که گفت موضوع استرداد برنامه پنجم توسعه به تیتر همه رسانه ها تبدیل شده است و کسی از آن بی خبر نیست؛ اظهار داشت: شما باید درست سوال کنید تا درست جواب بگیرید
خبرنگاری در پاسخ به وی گفت: سوال کردن در این مورد غلط نیست که شما در برابر آن ناراحت شده اید
مفتح هم جواب داد: مطابق آیین نامه لایحه می تواند استرداد شود
خبرنگاران گفتند ما هم می خواهیم طبق آیین نامه پاسخ خود را دریافت کنیم اما مفتح از پاسخ دادن امتناع کرد
محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس است