به گزارش افکارنیوز، احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی آمریکا پس از توافق ژنو گفت: از همان روزهای اول امضای توافقنامه هم مقام معظم رهبری و هم سایر مقامات عنوان کردند که آمریکاییها قابل اعتماد نیستند اما دولت توافقنامه ژنو را یک پیروزی برای خود قلمداد می‌کرد.

وی افزود: نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که قراردادهای ترکمنچای و گلستان در سالهای ۱۸۱۴ و ۱۸۲۸ در زمان انعقاد خوشحالی مردم را در پی داشت اما بعدها محققین و مورخین پس از بررسیهای خود عنوان کردند که ایران ناچار به امضای این قرارداد شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: نام‌گزاری اقدام برای برنامه مشترک بر روی آنچه که در مذاکرات ژنو ۳ رخ داد به خاطر این بود که این متن نیازمند تصویب مجلس نباشد و به منظور فرار از این اقدام و به همین دلیل نام اقدام برای نقشه مشترک را برای آن انتخاب کردند. برخی نمایندگان مجلس هم در بررسیهای کارشناسانه خود در ارتباط با توافقنامه ژنو عنوان کردند که ما نقد را داده و نسیه گرفاتیم.

بخشایش تصریح کرد: هرچه بیشتر شاهد وادادگی از سوی رئیسجمهور و وزیر امور خارجه باشیم طبیعیست که طرف غربی از موضع برتر با ما سخن خواهد گفت و سئولان دولتی ما خیلی سادهلوحانه به توافق با آمریکا امید بستهاند.