گروه سیاسی-

نایب ریس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش بودجه بسیج به افکارنیوز گفت: بسیج یک سازمان دولتی نیست، یک نهاد مردمی است که دارای عقبه جدی است و طبیعتا آنچه که اتفاق می‌افتد هزینه حقوق و دستمزد و جاری نمی‌شود بلکه هزینه اجرای برنامه‌های فرهنگی ومذهبی است، بودجه بسیج در سطح وسیع تحت یک مکانیزم طراحی شده و مناسب بین هزاران مجموعه فرهنگی که در کشور و شهر‌ها و روستا‌ها فعال هستند توزیع می‌شود.

به گزارشافکارنیوز؛سید احمد رضا دستغیب، اظهار داشت: ما احکامی را در برنامه پنجم توسعه برای بسیج پیش بینی کردیم که باید این نیرو به ۳۰ میلیون نفر افزایش پیدا کند و این جذب را داشته باشد و در عرصه‌های مختلف و از جمله سازندگی و بحثجهاد علمی هم رشد بیشتری را داشته باشد و این مجموعه تکالیف اقتضاء می‌کند که هر ساله ما شاهد رشد مطلوب ومنطقی برای بودجه باشیم.

دستغیب خاطرنشان کرد: متاسفانه سال گذشته بودجه بسیج در لایحه ششصد و ۱۴ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که این در قانون بودجه به هشتصد و ۱۴ میلیارد افزایش یافت وامسال مجدداً ما شاهد هستیم که درلایحه امسال این بودجه رقمی حدود بودجه سال گذشته است و تقریبا ششصت ۲۲ میلیارد تومان است که با لحاظ قانون بودجه ۹۲ ما شاهد کاهش بودجه بسیج هستیم.

وی تاکید کرد: اعتبارات امسالبسیجبا توجه با قانون بودجه سال گذشته کاهش پیدا کرده است، ضمن اینکه سال گذشته نیز بودجه تخصیص یافته سال گذشته نیز کامل پرداخت نشده است و طبیعتا در حال حاضر اگر تخصیص صورت گرفته شرایط مطلوب خودش را پیدا نکند بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و اردوهایی که در کانونهای بسیج و پایگاههای مقاومت برگزار می‌شود متوقف خواهند شد.

دستغیب با اشاره به اقدامات کمیسیون امنیت ملی برای افزایش بودجه بسیج گفت: طی این هفته جلسات منظمی را با دستگاه‌ها ونهاد‌ها برای حل این موضوع برگزار می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بسیج چون نهاد مردمی است این دغدغه از جانب خود نمایندگان برای بودجه بسیج مطرح است و امیدواریم این اصلاح صورت گیرد که بدون در نظر گرفتن تکالیف برنامه پنجم توسعه و انتظارات و مطالبات حداقل طبق قانون بودجه سال گذشته عمل شود.