به گزارش افکارنیوز، محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره جزئیات تبدیل کمیسیون متبوعش به دیوان گفت: به منظور افزایش کارآمدی و ارتقاء ضمانت اجرایی بحثارتقای ساختار کمیسیون مطرح و دنبال شده است.

وی با بیان اینکه در حال تهیه و تدوین برنامه‌های مرتبط با ارتقاء ساختار این کمیسیون هستیم، تصریح کرد: اکنون این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری و انجام است.

پورمختار با بیان اینکه یکی از دلایل تلاش برای ارتقاء ساختار کمیسیون اصل ۹۰ حجم زیاد پرونده‌ها است، اظهار داشت: در حال حاضر در حال تهیه جزئیات این اقدام هستیم.

وی افزود: تاکنون درباره تبدیل شدن به دیوان یا سازمان تصمیم‌گیری نشده است اما تفاوت چندانی هم ندارد زیرا از نظر ما تغییر ساختار و ارتقای آن دارای اهمیت است، نه عنوان.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره نحوه انتخاب رئیس و اعضای دیوان اصل ۹۰ هم گفت: رئیس و اعضا از داخل مجلس هستند و از اختیارات خانه ملت استفاده می‌کنند اما درباره ترتیب و نحوه انتخاب هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

پورمختار ادامه داد: ممکن است در دیوان اختیارات ویژه‌ای را از حیثرسیدگی و صدور برخی از آرای خاص مانند مراجع شبه قضایی در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه جزئیات تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به سازمان یا دیوان در کمیسیون تدوین آئیننامه در حال بررسی است، تصریح کرد: در آینده نزدیک جلسات مشترکی بین کمیسیون اصل ۹۰ و تدوین آئیننامه برگزار خواهد شد.