به گزارش افکارنیوز، رئیس جمهور طی حکمی، اصغر نوراله زاده بعنوان سرپرست صندوق مهرامام رضا(ع) منصوب شد.

نوراله زاده در دوره ای معاونت اعتبارات و تسهیلات صندوق را بر عهده داشته است.

بنابر این گزارش، پیش از این مهدی حسین نژاد مدیرعامل صندوق مهرامام رضا(ع) بود.