گروه سیاسی-

پس از اینکه مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای بار دوم خبر ازپرداخت بدهی۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یوروییبابک زنجانیبه بانک مرکزی خبر داد این خبر از سوی یک مقام این بانک تکذیب شد.

به گزارشافکارنیوز؛این برای دومین بار بود که ادعای اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی به بانک مرکزی تکذیب می‌شد زیرا پیش از این نیز اظهارات محمدعلی‌پور مختار رییس کمیسیون در همین باره توسط مقامات ارشد بانک مرکزی تکذیب شده بود.

بانک مرکزی اعلام کرده بود هیچ پولی از سوی بابک زنجانی به حساب این بانک واریز نشده است.
در همین حال یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که نخواست نامش فاش شود به افکارنیوز گفت: واقعیت این است که موضوع پرداخت یا عدم پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی به بانک مرکزی هنوز در ابهام قرار دارد اما موضوع از سوی آقای افضلی فرد پیگیری می‌شود.

مصاحبههای اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اینکه بابک زنجانی بدهیهای خود را پرداخت کرده است در یکی دو هفته گذشته انتقاداتی را درباره اعضای این کمیسیون به دنبال داشت.