گروه سیاسی-

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی بااشاره به دستور ریس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری به افکارنیوز گفت: دولت زمان زیادی نیست بر سرکار آمده است و امیدواریم دستور ریس جمهور در بحثبرخورد با مفاسد اقتصادی جنبه عملیاتی بگیرد و در حد دستور باقی نماند.
به گزارشافکارنیوز؛عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینکه دولت‌ها می‌توانند در برخورد با مفاسد اقتصادی در کنار قوه قضاییه موثر عمل کنند اظهار داشت: دولت یازدهم می‌تواند با بستن گلوگاههای فساد خیز، وضع مقررات جدید واصلاح نظام بانکی مقابل فساد اقتصادی بایستند.

وی افزود: درست است قوه قضاییه باید با فساد اقتصادی برخورد کند و نحوه مجازات مفسدین را مشخص کند اما اگر دولت نیز اراده داشته باشد شناسایی این مفسدان سریع‌تر انجام می‌شود.

یوسفیان ملا تاکید کرد: با توجه به فرصت یکماهه ریس جمهور برای انجام تدابیر لازم درر این زمینه ما منتظر اقدام دولت در یکماه آینده هستیم و در ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی دراین طول این یکماه فعالیت‌های دولت در مبارزه با رانت خواری را زیر نظر داریم و این فعالیت‌ها را رصد می‌کنیم.

یوسفیان ملا گفت: اگردولت دراین زمینه بررسیهایش راانجام دهد وبه ما اطلاع دهد ما نیز در مجلس اقدامات لازم را برای همکاری با دولت در این بخش انجام میدهیم.