به گزارش افکارنیوز، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی تذکر قانون اساسی خود گفت: تذکر من مرتبط با اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی است چرا زمانی که سران فتنه حصر شدند کشته شدن مردم چه از موافقین و چه از مخالفین کاسته شد البته این عادت فتنه‌گران است که موافقان خود را برای مظلوم‌نمایی و ایجاد فضای رعب و وحشت می‌کشند و با کشتن مخالفین نیز نشان می‌دهند که آماده اقدام مسلحانه هستند.

وی افزود: چرا بعضی‌ها از ایجاد فشار اقتصادی بر مردم خوشحال می‌شوند آنها به دنبال گرفتن چه چیز از نظام هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه دولت مرتب میگوید که بودجه را به موقع تحویل داده است اینگونه نیسته چراکه بودجه بدون لایحه هدفمندی ناقص است و ما باید تکلیف ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد و هزینهها را مشخص کنیم.