به گزارش افکارنیوز، در اثنای بررسیسوال ۲۳ نماینده از وزیر علومدر صحن علنی امروزمجلس، فیلمی به نمایش گذاشته شد.

این فیلم مراسم روز ۱۶ آذر سال جاری در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مناسبت روز دانشجو را نشان می‌داد که در آن پوسترهایی از سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی در این دانشگاه نصب شده بود و به نوعی تبلیغ فتنه‌گران به جای استکبارستیزی را نشان می‌داد.

هم چنین در این فیلم تصاویری از سخنرانی میرحسین موسوی که در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به نمایش گذاشته شده بود پخش شد و عدهای در زمان پخش آن در این دانشگاه ابراز خوشحالی میکردند.