به گزارش افکارنیوز، محسن هاشمی در حاشیهمراسم ختم پدر رئیس دانشگاه آزاددر جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه نظر شما درباره فیلمرفتار اهانت‌آمیزرئیس هیئت اروپایی به آیت‌الله هاشمی چیست گفت: من این فیلم را ندیده‌ام و چیزی نمی‌دانم و شما باید به دفترم بیایید و این فیلم را نشانم دهید.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: این موضوع در حال صحبت و در حال بررسی است.

هاشمی همچنین درباره هتل دانشگاه آزاد نیز گفت: این هتل در حال ساخت است.