به گزارش افکارنیوز، در تقویم تاریخ انقلاب سترگ اسلامی، نهم دی ماه ۸۸ در زمره ایامی به حافظه تاریخ ضمیمه گشت که در آن به عینه هر دیده منصفی لشگر آخر الزمانی امام عشق را در صحنه حاضر دید.

کانون همبستگی فرزندان شاهد به نمایندگی ۲۴ تشکل فرزندان شاهد عضو، اعلام می دارد که با تأسی به راه پدرانمان استوار و ستبر چون آنان نه فقط گوش که سر در امر ولی داریم. وقتی پدران شهیدمان در آن هنگامه خوف و خطر دل از راحت خویش برداشته عزم مصاف با باطل کردند که یاغیانه حدود کشور را عرصه تاخت و تاز قرار داده بود، همواره بر این باور مقدس محکم بودند که مبادا امام ما تنها بماند و اکنون … پس از گذشت سالها ما فرزندان همان سلحشوران، با بصیرتی یادگار پدرانمان در میان صفوف خلل ناپذیر حزب الله پشت سر رهبری عزیز تا پای جان ایستاده ایم. و باورمان اینکه اگر امروز پدرانمان نیز در کنارمان بودند، علی عصر را درهیاهوی مستکبرانه زرسالاران تنها نمی گذاشتند.

و سخن آخر اینکه اگرچه خون هزاران شهید شاهد دِینی است بر ذمه همه ایران که اگر این خونها نبود بسا ایرانی نمی ماند؛ همه مردم بر حفظ حرمت آن خون های پاک به ناحق ریخته مسئولند و ما وارثان آن عزیزان بیشتر. مباد که خدای ناخواسته آگاه یا ناآگاه در میدانی باشیم که دشمن برایمان آراسته. چنانچه سالها پیش از این ، رهبر فرزانه انقلاب نسبت به خطر این برنامه های شوم دشمن برای فرزندان شهدا هشدار دادند که : "دشمن مطمئنا برنامه های شومی برای این سرمایه بزرگ ملی ما خواهد داشت، باید مراقب بود." و کوتاه سخن اینکه بی تردید اگر امروز در عرصه دفاع از ولایت سستی ورزیم در عرصه قیامت شرمسار پدرانمان خواهیم شد. پس ما هوشیارانه در میدان هستیم.