به گزارش افکارنیوز، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه مهندسین در حاشیه نخستین نشست هم‌اندیشی وزیر کشور با احزاب ضمن بیان اینکه نگاه جدی به احزاب با این جلسه مشخص شد، اظهار داشت: مستقل بودن افراد و عدم عضویت حزبی آنها ارزش نیست چراکه در نظام مردم‌سالاری دینی، حزب ارزش است.

دبیرکل جامعه مهندسین با تأکید بر اینکه ما به چند حزب قدرتمند سیاسی نیاز داریم تا کار را در کشور پیش ببریم، افزود: بنابراین ما به احزاب قدرتمند و فراگیر نیاز داریم.

باهنر تصریح کرد: باید در فضای سیاسی رقبای خود را تحمل کنیم و نباید آنها به تاریخ بپیوندند؛ مجلس شورای اسلامی مجلس حزبی نیست و نمایندگان با معرفی احزاب به مجلس میآیند اما تعهدی به حزب ندارند.