به گزارش افکارنیوز، اسناد جدیدی که درباره ابعاد دیگری ازپرونده فساد مالی ترکیهبه دست آمده است، نشان می دهد که رضا ضراب، فرزند و دیگر اعضای خانواده ظفرچاغلایان را با هواپیمای شخصی اش به حج عمره برده است.

حریت افزود: آشناییضراببا ظفر چاغلایان به گذشته باز می گردد، او با هواپیمای شخصی خود که آن را به قیمت ۱۷ میلیون دلار خریداری کرده، خانواده چاغلایان را به حج عمره نیز برده است.

گفته می شود در این سفر که در ۲۲ مارس ۲۰۱۳ صورت گرفت، ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد سابق ترکیه که به دلیل دستگیر شدن پسرش در پرونده فشاد مالی استعفا کرد، همچنین همسر، عروس و پسر دیگرش به همراه همسر رضا ضراب حضور داشتند.

در پی عملیات ۱۷ دسامبر در استانبول شماری از منتسبان به دولت ترکیه از جمله دو نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه این کشور به اتهام ارتشا و اخذ رشوه بازداشت شدند.