به گزارش افکارنیوز، حسن کامران با اشاره به رابطه میان دولت و مجلس، هر دو طرف را به رعایت حال طرفین فرا خواند و اظهار کرد: انتظار ما از دولت این است که همان مشی اعتدال را در عمل نیز انجام دهد، اما متاسفانه در برخی انتصابات این اعتدال دیده نمی‌شود.

وی به سابقه حضور ۲۰ ساله خود در مجلس اشاره کرد و افزود: در همه دولت‌ها این موضوع بوده است که ستادهای انتخاباتی مانند شرکت سهامی انتظار سهم خواهی داشته‌اند در حالی که برخی از آنها نه دانش این سهم را دارند و نه توانایی آن را؛ از این رو مجلس باید مراقب اینگونه انتصابات باشد.

کامران افزود: در طرف مقابل نیز مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند و برای دولت خط و نشان بکشد، بلکه باید وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: در نظارت نیز نمایندگان باید مراقب باشند معامله نکنند و اگر هم سوال و تفحصی از دولت انجام میشود برای خدا باشد نه برای حال گیری از دولت و تا آخر خط نیز پای سوال خود بایستند نه اینکه میانه راه سوال را پس بگیرند.