به گزارش افکارنیوز، ‌ علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم روز گذشته در جریان پاسخ به سوال حمید رسایی، در خصوص توقیف روزنامه زنجیره‌ای بهار گفت: توقیف، اشد مجازات است …هنر این نیست کهبلافاصلهروزنامه‌ای را توقیف کنیم بلکه باید تا آنجایی که می‌توان موارد دیگر را اعمال کرد؛امابلافاصلهبعد از این سخنان، هیئت نظارت بر مطبوعات که به ریاست وزیر ارشاد فعالیت می‌کند، نشریه یالثارات را توقیف کرد و به روزنامه وطن امروز و هفته‌نامه ۹دی تذکر داد.